Dự án Thủy Đình Bảo tàng dân tộc học Hà Nội

Đây là một công trình trọng điểm mang tính Quốc Gia, đồng thời nó là một loại hình nghệ thuật múa rối nước dân gian đã được Bảo tàng dân tộc học xây dựng tái hiện lại, mong muốn bảo tồn loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của dân tộc cho các đời sau.

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Hình ảnh nhà gỗ thủy đình đi vào hoạt động

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Quá trình lắp ngói đòi nhà gỗ hỏi rất tỉ mỉ

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Hoàn thiện đã được tương đối ở phần ngoài

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Du khách hứng khởi xem nhà gỗ Thủy Đình

Nhà gỗ 3 gian 8 mái

Đội ngũ thợ Nhà Gỗ Phúc Lộc làm việc hết mình

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Với góc mái uốn cong đòi hỏi nghệ nhân phải tỉ mỉ

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Các nghệ nhân nhà gỗ Phúc Lộc chỉnh sửa trong quá trình lắp khung

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Chỉ có nghệ nhanh lành nghề mới được giao cho căn chỉnh phần khung

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Quá trình dựng khung nhà gỗ Thủy Đình

Nhà gỗ thủy đình 3 gian 8 mái

Hình ảnh nhà gỗ Thủy đình 3 gian 8 mái đã chính thức đi vào hoạt động để du khách xem

Xem thêm video công trình nhà gỗ thủy đình

 

Bạn có nhu cầu cần tư vấn xin vui lòng điền vào bảng dưới đây


    Năng lực nhà gỗ Phúc Lộc: