Dự án nhà gỗ Lim 5 gian tại Sao Đỏ Hải Dương

Nhà gỗ Lim 5 gian 22 cột được thiết kế và thì công trên tầng 2. Do chủ đầu tư muốn tầng 2 là nơi thơ cúng gia tiên để tạo sự tôn nghiêm và thành kính. Mới quý vị xem các hình ảnh đang thi công ở dưới đây

 

nhà gỗ Lim 5 gian

Được xây dựng trên tầng 2

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian

nhà gỗ Lim 5 gian
Xem thêm video nhà gỗ 5 gian

 

Bạn có nhu cầu cần tư vấn xin vui lòng điền vào bảng dưới đây


Năng lực nhà gỗ Phúc Lộc: